aanvraag ligplaats - VVW Westhoek

Ga naar de inhoud
VVW-Westhoek
IJZER 55
8620 Nieuwpoort
aanvraag vaste ligplaats
en/of
aanvraag clublidmaatschap

 aanvraag vaste ligplaats
 heraanvraag vaste ligplaats
 aanvraag clublidmaatschap
 heraanvraag clublidmaatschap
Gegevens aanvragerInwonende gezinsleden
ja
neen
Inwonende kinderen

Gegevens boot (indien van toepassing)

ja
neen

ja
neen

ja
neen

ja
neen


Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt conform de Europese Regelgeving (GDPR)

Ik verklaar kennis genomen te hebben van het Inwendig Reglement (zie o.a. Info brochure of website) en het te aanvaarden.


Ik verklaar dat bovenstaande informatie juist, nauwkeurig en volledig is.


Terug naar de inhoud