berichten - VVW Westhoek

Ga naar de inhoud
 
 
Varia  

Medisch attest:
+ 69 jarige schippers dienen in het bezit te zijn van een medisch attest voor de verzekering van de VVW. Dit formulier kan u afhalen in het havenkantoor of hier downloaden.

Landvasten:
Na elk stormpje moeten onze medewerkers noodtouwen aanbrengen aan boten die hun landvasten verwaarlozen. Hou er a.u.b. rekening mee dat het aan het zeetje flink kan waaien en dat versleten touwen door het schavielen snel doorknappen. Bescherm uw kostbaar bezit tegen verder onheil en vervang uw oude touwen tijdig.

Hondentoilet:
Hou het voor iedereen prettig en maak gebruik van deze voorziening.

Gele kaarten:
Wanneer u de haven met uw boot voor langere tijd verlaat moet u bij de havenmeester een geel kaartje invullen. Langdurige afwezigheid in juli en of augustus geeft recht op kortingen tot  8% op uw liggeld.

Sluis Fintele:
Het nieuwe juiste GSM nummer is 0491 35 10 96

Fietsenstalling:
Wanneer u uw fiets plaatst, zowel in de overdekte (plaats jaarlijks te betalen) als niet overdekte fietsenstalling (gratis), moeten uw fietsen gelabeld worden. U kan gratis een labeltje bekomen bij de havenmeester. Niet gelabelde fietsen worden buiten de omheining geplaatst vanaf 15 april 2017.

Pasport 2017:
Wanneer u gaat varen in Frankrijk kan u bij de havenmeester een PASPORT 2017 afhalen. Dit laat u afstempelen bij vertrek en minstens één maal in een Franse haven of VNF kantoor. VVW betaald dan aan u de helft van de peage terug, geldig enkel voor een vignet van 7 dagen.

Schellebelle:
Er is een nieuwe vlottende steiger in Schellebelle, interessant voor wie de Schelde opvaart en verrast wordt door het tij.

Toervaart:
Toervaarders vinden hier:
 
 
DOPJESACTIE
t.v.v. het Belgisch Centrum voor Geleidehonden
 
Wij blijven deze actie steunen.
U kan uw dopjes deponeren in het korfje dat aan de PMD container hangt. Wij zorgen voor de aflevering.

 
 
BADGE

Om de onderlinge contacten tussen de leden te bevorderen zijn we bezig om ieder lid éénmalig een persoonlijke badge te bezorgen.
Het is de bedoeling dat iedereen die badge draagt tijdens clubevenementen.

Het is de bedoeling dat u deze badge dus bijhoudt en hergebruikt bij een volgende gelegenheid.
Dus: clubevenement=badge.
 
 
  LIDKAARTEN

Enkele weken na betaling van uw factuur voor 2018 kan u uw lidkaart komen afhalen in het havenkantoor.
Deze kaart en een VVW wimpel hebt u nodig om te kunnen genieten van de voordelen van het Ankerproject en toegangskortingen bij verschillende evenementen.

 
 
Kanaal Plassendale - Nieuwpoort: De beweegbare bruggen en sluizen worden bediend volgens standaard bedieningsregeling A (maandag tot zondag van 00:00 tot 24:00) vanuit de bedieningscentrale te Plassendale.

Tussen 07.00u en 20:00u wordt dagelijks in blok gevaren tussen de Kleine Plassendalebrug en de Rattevallebrug:
         Vertrek aan de Rattevallebrug   richting Plassendale 07:0009:0011:0013:0015:0017:0019:00
         Vertrek aan de Kleine Plassendalebrug   richting Nieuwpoort08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
Voor 06:00u en na 20:00u wordt dagelijks bediend op afroep. Korte wachttijden zijn mogelijk.    Contact: 059/26 60 62 of via VHF 20
 
 
  VAREN naar DIKSMUIDE

Van 1 november 2017 tot 1 april 2018 en van 1 november 2018 tot 1 april 2019 mag u GRATIS (excl. elec) 2 nachten per bezoek afmeren in Diksmuide.
De andere maanden, voor een kort bezoek (vóór 16.00 u de haven verlaten) mag je GRATIS aanmeren mits afspraak met de havenmeester
van Diksmuide    0495 79 54 45
 
 
  Doortocht Brugge
  
                   Bijlage bij NtS betreffende de doortocht door Brugge

                           Tijdelijke maatregelen Kruispoortbrug
 
 
De vier hydraulische scheepsliften op het Oude Centrumkanaal: operationeel voor de pleziervaart in 2018.

van 1 april tot 31 oktober 2018   ma tot vrij            van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 17:30 u.
                                               za en feestdagen   van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 18:30 u.

van 1 november tot 31 maart     ma tot vrij            van 08:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 16:00 u.
                                               za en feestdagen   van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 17:00 u. (op aanvraag 15 dagen op voorhand)
 
 
Waterwegenvignet:

U kan een vignet aanschaffen op de Sint Jorissluis.
 
 
Vlaggenbrief / immatriculatie:

Vanaf heden staat het nieuwe e-loket voor de aanvraag van de vlaggenbrief en de immatriculatie online.
Het is de bedoeling om alle aanvragen via het e-loket te verwerken. Papieren dossiers worden dus niet meer aanvaard.

Je vindt het e-loket op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:  www.mobilit.belgium.be

 
 

Zeepokken op de schroeven
onze toervaartafgevaardigde Eric Dewilde schreef een artikel dat zeer nuttig kan zijn voor u en uw boot!

 
 
REGISTRATIEKAART PLEZIERVAARTUIGEN - hulp bij inbraak of diefstal

Via de Nederlandse collega's vernemen wij dat er tussen 30-11-2017 om 07.00 uur en 01-12-2017 om 10.45 uur werd ingebroken in 15  à 20 vaartuigen in de jachthaven Oranjeplaat aan het Veerse Meer.  Minstens 4 buitenboordmotoren werden gestolen.
De Nederlandse Politie startte een onderzoek en brengt alle beschikbare gegevens in kaart.
Van zodra er meer inlichtingen gekend zijn, worden wij verder geïnformeerd.
Wij raden iedereen aan om tijdens deze donkere dagen extra preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van en uit uw vaartuig.
Wij hopen samen met u dat het fenomeen zich niet verplaatst naar de jachthavens aan de Belgische Kust en rekenen des te meer op de alertheid van alle BIN-leden om eventuele verdachte situaties te signaleren.

Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om de registratiekaart "Pleziervaart" ter beschikking te stellen. (te downloaden)

Bij diefstal van vaartuigen of onderdelen worden wij meestal geconfronteerd met onvolledige gegevens van het vaartuig(merk,type,nummer,bijzondere kenmerken,.....)
Deze gegevens zijn van zeer groot belang voor de signalering van de gestolen goederen.  Uit ervaring stellen wij vast dat een volledige en correcte seining, de kans op onderschepping van de gestolen goederen aan een grenspost aanzienlijk vergroot.
Bij aantreffen van de gestolen goederen is een correcte aangifte eveneens van belang voor identificatie van de rechtmatige eigenaar.
De registratiekaart is een uitstekend hulpmiddel om al de gegevens van uw vaartuig te inventariseren.  Elke verandering aan uw vaartuig (nieuwe motor, nieuw toebehoren,..) vergt dan ook een wijziging van de desbetreffende gegevens op uw kaart.
Met deze kaart beschikt u steeds over de recentste gegevens van uw vaartuig.  Het staat u vrij om ook een kopie van de geactualiseerde versie over te maken aan het Vast Invalspunt voor de Pleziervaart (VIPP) spnnvipp@skynet.be.
Indien u voor een diefstal van uw vaartuig of onderdelen aangifte doet bij de Lokale Politie, verwittig dan steeds het VIPP (spnnvipp@skynet.be), met vermelding van het nummer van het proces-verbaal van uw aangifte.  De scheepvaartpolitie zal dan instaan voor de bijkomende verwittiging van de grensposten.

De registratiekaart is niet alleen bestemd voor de BIN-leden en wordt bij voorkeur ter beschikking gesteld van alle leden van de club.

Met vriendelijke groeten.
Peter De Clerck
 
                   00 32 477 93 11 03
_____________________________________

Commissaris van politie
Sectiechef Scheepvaartpolitie KUST Oostende / Nieuwpoort
Natiënkaai 5
8400 Oostende
_____________________________________

 
 
Terug naar de inhoud